اطلاعات دکتر داود گودرزی :

تحصیلات :

سال درجه دانشگاه
1376 تخصص جراحی ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق اجرایی :

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
جراحی ارولوژی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک
جراحی ارولوژی معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک

زمان حضور در مطب :

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • 15:30 - 18:00 
 • 15:30 - 18:00 
 • 15:30 - 18:00 
 • 15:30 - 18:00 
 • 15:30 - 18:00 
 • خیابان عباس آباد ساختمان بزرگمهر 
 • خیابان عباس آباد ساختمان بزرگمهر 
 • خیابان عباس آباد ساختمان بزرگمهر 
 • خیابان عباس آباد ساختمان بزرگمهر 
 • خیابان عباس آباد ساختمان بزرگمهر