اطلاعات دکتر فرزاد زمانی :

تحصیلات :

سال درجه دانشگاه
1387 تخصص دانشگاه جندی شاپور اهواز

سوابق اجرایی :

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
از 1389 تا کنون جراحی گوش، حلق و بینی مدیر گروه دانشگاه علوم پزشکی اراک

زمان حضور در مطب :

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • 16:00 - 21:00 
 • 16:00 - 21:00 
 • 16:00 - 21:00 
 • 16:00 - 21:00 
 • 16:00 - 21:00 
 • اراک خیابان خرم ساختمان پزشکان خرم طبقه سوم 
 • اراک خیابان خرم ساختمان پزشکان خرم طبقه سوم 
 • اراک خیابان خرم ساختمان پزشکان خرم طبقه سوم 
 • اراک خیابان خرم ساختمان پزشکان خرم طبقه سوم 
 • اراک خیابان خرم ساختمان پزشکان خرم طبقه سوم