اطلاعات دکتر حمیدرضا اخلاقی نیا :

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1378 تخصص دانشگاه شهید بهشتی تهران
1394 فلوشیپ شانه دانشگاه شهید بهشتی تهران
دوره آرتروسکوپی شانه و زانو در امریکا

زمان حضور در مطب :

روز ساعت آدرس
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • 17:00 - 21:00 
 • 17:00 - 21:00 
 • 17:00 - 21:00 
 • 17:00 - 21:00 
 • اراک خیابان خرم نبش کوجه ارشاد ساختمان اهورا طبقه چهارم 
 • اراک خیابان خرم نبش کوجه ارشاد ساختمان اهورا طبقه چهارم 
 • اراک خیابان خرم نبش کوجه ارشاد ساختمان اهورا طبقه چهارم 
 • اراک خیابان خرم نبش کوجه ارشاد ساختمان اهورا طبقه چهارم