اطلاعات دکتر زیبا صفری :

تحصیلات :

سال درجه دانشگاه
1379 تخصص جراحی چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران
1384 فلوشیپ قرنیه دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمان حضور در مطب :

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 15:30 - 19:00 
 • 15:30 - 19:00 
 • 15:30 - 19:00 
 • 15:30 - 19:00 
 • 15:30 - 19:00 
 • 15:30 - 19:00 
 • اراک خیابان شهید بهشتی مقابل پاساژ ساسان بن بست تیکران ساختمان پزشکان میلاد 
 • اراک خیابان شهید بهشتی مقابل پاساژ ساسان بن بست تیکران ساختمان پزشکان میلاد 
 • اراک خیابان شهید بهشتی مقابل پاساژ ساسان بن بست تیکران ساختمان پزشکان میلاد 
 • اراک خیابان شهید بهشتی مقابل پاساژ ساسان بن بست تیکران ساختمان پزشکان میلاد 
 • اراک خیابان شهید بهشتی مقابل پاساژ ساسان بن بست تیکران ساختمان پزشکان میلاد 
 • اراک خیابان شهید بهشتی مقابل پاساژ ساسان بن بست تیکران ساختمان پزشکان میلاد