اطلاعات دکتر قاسم صالحی :

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1388 تخصص جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمان حضور در مطب :

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • 17:00 - 21:00 
 • 17:00 - 21:00 
 • 17:00 - 21:00 
 • 17:00 - 21:00 
 • 17:00 - 21:00 
 • اراک خیابان امام مقابل بیمارستان ولی عصر مجمع زمرد 
 • اراک خیابان امام مقابل بیمارستان ولی عصر مجمع زمرد 
 • اراک خیابان امام مقابل بیمارستان ولی عصر مجمع زمرد 
 • اراک خیابان امام مقابل بیمارستان ولی عصر مجمع زمرد 
 • اراک خیابان امام مقابل بیمارستان ولی عصر مجمع زمرد