اطلاعات دکتر هاشم کریمی :

تحصیلات :

سال درجه دانشگاه
تخصص جراحی عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران

زمان حضور در مطب :

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • دوشنبه 
  • چهارشنبه 
  • 16:00 - 20:00 
  • 16:00 - 20:00 
  • 16:00 - 20:00 
  • خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) چهار راه هلال احمر نبش کوچه عضد ساختمان میر احمد طبقه دوم 
  • خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) چهار راه هلال احمر نبش کوچه عضد ساختمان میر احمد طبقه دوم 
  • خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) چهار راه هلال احمر نبش کوچه عضد ساختمان میر احمد طبقه دوم