اطلاعات دکترصدیقه درویش شفیقی :

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1377 تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دوره لاپاراسکوپی

زمان حضور در مطب :

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • سه شنبه 
  • چهارشنبه 
  • -  
  • -  
  • -  
  • اراک خیابان امام ساختمان پزشکان شفا مقابل داروخانه امیرکبیر 
  • اراک خیابان امام ساختمان پزشکان شفا مقابل داروخانه امیرکبیر 
  • اراک خیابان امام ساختمان پزشکان شفا مقابل داروخانه امیرکبیر