اطلاعات دکتر بهروز جلالی :

تحصیلات :

سال درجه دانشگاه
1390 تخصص جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی :

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
جراحی فک و صورت مدیر گروه دانشگاه علوم پزشکی اراک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • دوشنبه 
  • چهارشنبه 
  • 16:00 - 21:00 
  • 16:00 - 21:00 
  • 16:00 - 21:00 
  • خیابان شهید شیرودی (خرم) ساختمان پزشکان پاستور طبقه هفتم 
  • خیابان شهید شیرودی (خرم) ساختمان پزشکان پاستور طبقه هفتم 
  • خیابان شهید شیرودی (خرم) ساختمان پزشکان پاستور طبقه هفتم